Wat is Yoga?

yoga1De essentie van yoga is verbinden of verenigen. Het woord “yoga” is namelijk afkomstig uit het het Sanskriet, een oude-Indiase tal, waarin ” juk” samenbrengen of bijeenbrengen betekent. De meeste asana’s (lichaamshoudingen) hebben een naam in het Sanskriet.

Yoga is een methode om mensen hun mogelijkheden en beperkingen leren herkennen en evenwicht kunnen brengen tussen de functies van lichaam en geest. Dit door middel van lichaams-, ademhalings- en ontspanningsoefeningen.

Yoga is geen religie. Ook wil yoga u niet bekeren of een levensopvatting opdringen.
Door het beoefenen van yoga leer je je eigen lichaam opnieuw te ontdekken en goed daarnaar te luisteren. Yoga is een zeer praktisch systeem om het menselijk potentieel te doen ontwaken. Wanneer je in contact met je ware ik kunt komen, kun je je eigen talenten, angsten en gevoelens en ook die van anderen waarderen.

Yoga is niet competitie of prestatie gericht. Tijdens het beoefenen van yoga hoef je niet te presteren. Het is juist belangrijk om de eigen grenzen te erkennen en respectvol om te gaan met het eigen lichaam.

Contact gegevens

Tel: 06-13634461
Wijngaarden Bolwerk 26 4651 AG Steenbergen.

Email: inga_de_voogd@hotmail.com

Kamer van Koophandel

PremaYoga staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder inschrijvingsnummer 000024214558.

PrivacyverklaringInga de Voogd