Geschiedenis

Inga4Yoga is een complete levenswetenschap die in India is ontstaan. Het oudste archeologische bewijs ervan wordt geleverd door een aantal stenen zegels waarop figuren in yogahoudingen te zien zijn. Deze zijn opgegraven in de vallei van de Indus en dateren waarschijnlijk uit een periode van 3000 jaar voor Christus.

Yoga wordt voor het eerst genoemd in de enorme verzameling teksten, de Veda’s, ongeveer 500 jaar later. Het zijn echter de Upanishads, de latere delen van de Veda’s, waarin we de belangrijkste grondslagen van de Yogaleer aantreffen en die van de filosofie die we kennen als de Vedanta.

Centraal in de Vedanta staat de opvatting van één absolute werkelijkheid of één absoluut bewustzijn, het Brahman, waarop het gehele universum is gebaseerd.

Omstreeks de zesde eeuw voor Christus zagen twee enorme epische gedichten het levenslicht: Ramayama en het Mahabharata, dat de Bhagawad Gita omvat, het geschrift dat van alle teksten waarschijnlijk de meeste bekendheid geniet.

Binnen Yoga worden vier hoofdwegen onderscheiden:

  • Karma Yoga
  • Bhakti Yoga
  • Jnana Yoga
  • Raja Yoga

Karma Yoga – Yoga van het handelen. Het woord “karma” betekend niet alleen handeling, maar ook het resultaat van de handeling: het effect er van op onze geest. Karma Yoga heeft een veeleisende bewegingsdiscipline.

Bhakti Yoga – Yoga van de liefde. In zeker opzicht is het pad van Bhakti de gemakkelijkste discipline. Bhakti Yoga volgt geen voorgeschreven methode. De simpele filosofie van jezelf aan God geven houdt in dat je ten dienste staat van anderen om hen gelukkig te maken.

Jnana Yoga – Yoga van de kennis. De strenge eisen van deze discipline, die in Bhagavad Gita beschreven staat, maken dit type Yoga tot een van de moeilijkste om te beoefenen.

Raja Yoga  – wordt vaak de koninklijke weg genoemd vanwege het directe karakter. Het is de klassieke vorm van Yoga.

Hatha Yoga   –  een onderdeel van Raja Yoga. Hatha Yoga is de populairste vorm van Yoga in het westen. Hatha Yoga houdt in lichaamshoudingen, die asanas worden benoemd, ademhalingsoefeningen, concentratie en ontspanning. Deze manier van oefenen is niet uitputtend. Het is een rustige methode voor het vrijmaken van energie. Hatha Yoga en Dru Yogavormen  zijn een onderdeel van Raja yoga.

Als we het in Nederland over Yoga hebben, zoals die op yogalessen wordt gegeven, bedoelen we vrijwel vaak Hatha Yoga.

yoga7

Leefregels van Yoga: het achtvoudig Pad van Patanjali

Patanjali wordt beschouwd als de ’vader’ van Yoga. Patanjali was een Indische geleerde. Er wordt gezegd dat hij in de tweede eeuw voor Christus leefde, een tijd waarin de kennis omtrent de ware aard en het wezen van de mens mondeling werd doorgegeven. Pas later zijn de lessen van Patanjali op schrift gesteld.

Yamas (onthoudingen) en Niyamas (voorschriften) van Patanjali worden wel eens de oudste leefregels genoemd en kunnen worden gezien als middel tot een harmonieus dagelijks leven, waardoor ze voor iedereen van belang kunnen zijn.

1. Yamas – Onthoudingen

Yama betekend morele weigering, dat wil zeggen dat je je van iets onthoudt, iets niet doet als Yoga –beoefenaar.

Vijf belangrijkste Yamas zijn :

Ahimscha – Geweldloosheid,

Satya – Waarheidslievendheid,

Asteya – Niet stelen,

Brachmacharya – Zelfkontrole,

Aparigraha – Begeerteloosheid.

De beoefening van Yamas kan niet in enkele jaren worden gedaan, het is echt een levenswerk.

2. Niyamas – Voorschriften

Vijf belangrijkste Niyamas zijn:

Sanca – Zuiverheid of reinheid,

Santoscha – Tevredenheid of gelijkmoedigheid,

Tapah – Verdragen van pijn en plezier als zijnde gelijk,

Svadhyaya – Zelfstudie,

Ishvara-Pranidhana – Overgave aan God.

Yamas en Niyamas zijn de eerste twee stappen van de in totaal Acht Yoga Stappen. Deze twee stappen brengen rust en vrede van binnen, waardoor ook harmonie in het leven van alledag ontstaat.

3. Asanas –  Lichaamshoudingen

Dit is deerde stap. Asanas zorgen voor een gezonde eetlust, voor natuurlijke zuivering van de emoties, voor een goede ademhaling. Door de asanas regelmatig te doen zal fysieke gezondheid beter worden en de energie  harmonieus gaan stromen.

4. Pranayama – Energiebewegingen 

Pranayama begint met juiste in- en uitademing. Daarbij hooren eenvoudige en zeer subtiele  ademhalingsoefeningen.

5. Pratyahara – Terugtrekken van zintuigen

Het betekend eenvoudig de richting van zintuigen veranderen. Onze ogen kijken we naar buiten, oren horen. Hun zintuiglijke energie is naar buiten gericht. De smaak , de reukzin en de tastzin zijn ook naar buiten gericht. Het is de bedoeling de zinnen langzaam maar zeker naar binnen te richten. Dit is niet een techniek maar een proces dat geleidelijk verloopt.

6. Dharana – Concentratie

Het fixeren van de aandacht van geest (chitta) op een punt of object. Dharana maakt deel uit van Samyama, een technische term die de drie hoogste stadia van concentratie op het achtvoudige pad samenvat : Dharana, Dhyana, Samadhi. Het zijn drie innerlijke (antaranga) onderdelen.

7. Dhyana – Meditatie

Dhyana is gestage, ononderbroken stroom van de aandacht op dat object.

8. Samadhi – Verlichting

Samadhi treed op wanneer het object van Dhyana het subject wordt, waardoor het zelfbewustzijn verdwijnt en men opgaat in het object van meditatie.

De Yama’s:

Yama I

Ahimsa – Geweldloosheid:

” Als iemand stevig gegrondvest is in geweldloosheid,
is er het opgeven van alle vijandigheid in zijn bijzijn.”
Patanjali Yoga Sutras II.35

Ahimsa betekent “niet schaden”. Onthoudt je je van alle vormen van geweld, zowel fysiek als verbaal. Je leeft in harmonie met je medemens en jezelf.
Vaak komt geweld uit angst. Kies zelf hoe je handelt en verander je angst naar compassie en liefde, tolerantie en acceptatie.

Yama II

Satya – Waarheid:

“Wanneer Waarheid jegens alle wezens tot volkmaaktheid is gekomen,
zal de uitwerking van woorden en handelingen onmiddellijk te zien zijn.”
Patanjali Yoga Sutra II.36

Dr. P.R. Sharma definieert waarheid:

Waarheid is dat we niet kunnen horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Wat we wel met de zintuigen kunnen waarnemen, dat is niet de Waarheid. Waarheid is zo eenvoudig, dat er eenvoudigweg niets eenvoudiger is dan Waarheid.

Sat betekend in het Sanskriet Waarheid. Wat je waar neemt met je zintuigen is niet per se de waarheid. Onze waarheid is als het ware vervuild met gedachten, ervaringen uit het verleden, emoties en herinneringen.

Satya is een pad van moedigen. Moedig zijn betekend niet dat we agressief zijn. Iemand eens eventjes flink de waarheid zeggen, is geen waarheid , maar geveld.

Satya betekend dat we in onze houding trouw zijn aan waarheid, met of zonder de goedkeuring van de ander. Je onthoud je bij Satya van leugens en probeert anderen niet opzettelijk te kwetsen. Wees eerlijk en oprecht tegenover anderen en jezelf.
Wat je voelt, zegt en doet zitten op een lijn. Je doet je niet anders voor dan je bent.

Yama III

Asteya – Niet stelen:

” Wanneer iemand standvastig wordt in het zich onthouden van diefstal, valt hem alle rijkdom ten deel.”

Ptanjali Yoga Sutra II. 37

Hoe meer we willen pakken en hebben, hoe meer we tekort hebben. Pakken en hebben geeft geen voldoening, geeft geen rust. Het gevoel van te kort hebben zal blijven.  Niet stelen, maar leren geven en ontvangen, zal tevreden mensen voortbrengen en een samenleving opleveren waarin er genoeg is voor iedereen.

Niet alleen het niet stelen van spullen hoort hierbij. Maar ook woorden en gedachten stelen van anderen.
Ook het vergaren van spullen die je niet nodig hebt. Het verlangen naar het toe-eigenen van macht, geld en roem hoort hier ook bij.
Dit zorgt ervoor dat je verleidingen kunt weerstaan.

Wie vertrouwen krijgt in een universele wet van geven en ontvangen, daar in harmonie mee leeft, heeft nooit tekort.

Yama IV

Brahmacharya – Zelfbeheersing:

” Wanneer iemand standvastig wordt in het zich onthouden van losbandigheid, wint men kracht ontembare energie.”

Patanjali Yoga Sutras II.38

Het beoefenen van Brahmacharya betekent dat de Yogi zich onthoudt van losbandigheid en gulzig gedrag. Andere mensen niet als lustobject beschouwen.
Als je hierin slaag ontwikkel je een bron van energie en vitaliteit.

Yama V

Apirigraha – Hebzuchtloosheid:

Vrij zijn van hebzucht. Dit is Apirigraha. Koop of verzamel geen dingen die je niet nodig hebt.
Je traint je geest om niet als maar meer te willen, maar tevreden te zijn met wat je op dit moment hebt.

 

Achtergrondinformatie yoga (bron: Yama en Niyama; Ajata Stam; stichting Levensschool “Govindadhama” 1996)

Contact gegevens

Tel: 06-13634461
Wijngaarden Bolwerk 26 4651 AG Steenbergen.

Email: inga_de_voogd@hotmail.com

Kamer van Koophandel

PremaYoga staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder inschrijvingsnummer 000024214558.

PrivacyverklaringInga de Voogd